Hvordan føres musikk?

Jeg jobber som DJ og kjøper derfor inn store mengder musikk. Hvordan fører jeg dette? og hvilken kostnadkonto skal dette føres?

Spørsmål fra Simon.

Spørsmålet ble stilt den 18-01-2016.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Marie

6560 rekvisita =)

Ditt svar