Hvordan føre varekjøp av lakk og bildeler

Hei. Hvor føres varekjøp der varer ennå ikke er klargjort for salg. Dvs. lakkering, bildeler, diesel til lakkboks?

Spørsmål fra Heidi.

Spørsmålet ble stilt den 10-03-2015.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Regnskap.no

Hei,

De føres normalt mot debet 4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata.

Ferdige varer som kun skal videresendes føres normalt mot debet 4300 Innkjøp av varer for videresalg.

Ditt svar