Hvordan føre kundefordringer for fastlege?

Hei! Jeg skal føre kundefordringer for en fastlege. Hvordan kan jeg føre dette riktig slik at dette synes på riktig konto? Foreløpig har jeg vurdert: D 1500 (kundefordringer) K 2740 (grunnlag avgiftsfri omsetning) Og når dette kommer inn: D 1910 (bedriftskonto) K 1500 Men bør jeg ha med konto 3110, som er egenandeler?

Spørsmål fra Louise.

Spørsmålet ble stilt den 02-02-2015.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Maxprofit

Hei,
du fører dette på følgende måte :
Debet kto. kundefordringer, Kredit kto. for salg (3xxx)
Innbetaling føres å følgende måte :
Debet kto. for bank (19xx) og kredit kto. kundefordringer.

Om du ikke fører via reskontro kan du føre :
Debet bank, kredit salg (3xxx)

Ditt svar