Hvordan føre kredit og debet på leverandørgjeld????

Hei.
Jeg skal legge inn nye bilag for et firma og har store problemer med å forstå dette med debet og kredit og hvilke poster som skal være med når man skal registrere leverandørgjeld. Jeg ble fortalt at den totale summen vi skal ut med fra vår konto, skulle registreres bak posten leverandørgjeld sammen med leverandørnummer og lignende under KREDIT. Så skulle jeg gjøre rede for postene innkjøp av varer for videre salg, inngående mva, frakt og lignende under kolonnen DEBET. Når sum bilag gikk i null var det riktig.

MEN NÅ har jeg fått forklart at posten leverandørgjeld er det samme som posten innkjøp av varer for videre salg, og skal føres på DEBET og at jeg heller nederst skal føre en post som er kontonummeret vi trekker pengene ifra og skrive den totale summen der på KREDIT.

Jeg er helt på bærtur og lurer på om noen har svar på dette spørsmålet.
Regnskapet blir ført i programmet Visma Avendo, hvis det skulle ha noe å si.

Spørsmål fra Forvirret.

Spørsmålet ble stilt den 15-08-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar