Hvordan føre inntekter på tap

Hei.

Det gjelder kunder man fører tap på, og hvor kunden i etterkant betaler inn deler eller hele kravet.

Eksempel. Vi har en kunde som ikke har betalt regningen på 1000 kroner. 3 år etter forfall velger vi å tapsføre denne. Kundereskontroen er da i null(men kunden skylder fremdeles kr 1000.) Kunden velger så 1 år senere å betale regningen på 1000 kroner. Bør ikke denne innbetalingen da føres først inn på kunden, deretter som inntekt på tap(mot tapskontoen)? Dette for å vise til historikk etc om regnskapsfører ber om kontoutdrag etc?

Jeg er veldig opptatt av at det fremkommer betalingshistorikken på kundereskontroen. Noen meninger rundt dette?

Spørsmål fra Strategen.

Spørsmålet ble stilt den 13-01-2016.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Marie

Du kan reversere tapsføringen du gjorde for 1 år siden =) Da vil det igjen stå at kunden skylder disse pengene. Også kan du da føre pengene inn på bankkonto ut kredit kunden 🙂

Ditt svar