Hvordan føre ikke tilbakebet. av mva under kr.100,-

Hei, jeg er mva.reg.ENK. og innberetter mva.
En periode ble det tilgode et beløp under kr. 100,- som ikke tilbakebetales.
Dette blir jo dermed stående igjen på konto 2750. Hvordan føres det ut av denne kto. og til hvor?

Spørsmål fra Odd.

Spørsmålet ble stilt den 13-10-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Annika

Håper du har fått svar på spørsmålet, men i alle fall: Du «nuller» konto 2750 ved å føre beløpet mot konto 3900 (Annen driftsinntekt).

Ditt svar