Hvordan føre fondsavsetninger?

Hvilke kredit/debet-konti benyttes for føring av avsetning til fond? Jeg vil sette av noe av fjorårets overskudd i et fond, men hvilken konto debiterer jeg (ønsker ikke å bruke noen av våre inntektskonti)?

Spørsmål fra Jon Petter.

Spørsmålet ble stilt den 12-02-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar