Hvordan føre bilag fra Posten

Hvordan føre bilag fra Posten – Utlagt mva og Fortolling, ikke mvapliktig bedrift

Jeg skal føre noen bilag for et enmannsforetak, ikke mva-pliktig, og skal føre et bilag med tekst:
Utlagt Mva : kr 225
Fortolling: 133

Hvordan skal jeg føre dette?

Spørsmål fra Elin.

Spørsmålet ble stilt den 16-03-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar