Hvordan føre bedriftskritiske innleide tjenester i kontoplanen

Heisann.
Mitt spørsmål er todelt.

1: Jeg leier noen bedriftskritiske tjenester på nett som for eksempel servere til å levere de tjenesten jeg selger pluss jeg betaler årlige avgifter for domener jeg har registrert, epost o.l.

Hvordan bokføres disse i regnskapet? Jeg har kommet så langt som at jeg tror de skal på 64xx et sted.

2: Finnes det en bok eller meget god referanse side på internet som beskriver hva hver eneste konto i kontoplanen brukes til fra 1 til 9999?

Spørsmål fra Hans.

Spørsmålet ble stilt den 08-08-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Hans

En oppdatering; Jeg har nå kjønt at hva selve kontoene i kontoplanen brukes til er ikke det viktige da man definerer dette selv så lenge kontoen går under riktig «serie». Jeg er fortsatt interesert i informasjon om de forskjellige kontoene jeg kan forvente å måtte jobbe med.

2 Terje Elde

Du kan definere kontoene selv, men det er gjerne lurt å legge det så nært opp mot standard som mulig. Det gjør det mye enklere hvis noen skal se på regnskapet senere, enten for å hjelpe deg, eller bokettersyn.

Selve standarden er NS 4102, som kan kjøpes fra standard norge:
http://www.standard.no/no/Sok-og-kjop/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=134063

Det finnes også en veiledning til denne:
http://www.standard.no/no/Sok-og-kjop/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=337628

Det finnes litt forskjellige versjoner av kontoplaner tilpasser NS 4102 rundt på nettet, men de er gjerne tilpasset landbruk eller idrett.

En grei oversikt finnes også her:

http://fagbokforlaget.no/kristoffersen/aarsregnskapet/ns4102.pdf

Ditt svar