Hvordan føre vare for demonstrasjon

Jeg driver et enkeltmannsforetak (MVA-registrert) og skal ta ut en vare for demonstrasjon.

Varen ligger i varelageret og jeg ønsker naturligvis å få denne ut av lageret også.

Kan jeg opprette en faktura på mitt eget firma slik at varen tas ut av lager?

Hvordan føres jeg da «innbetaling» av fakturaen slik at den ikke blir stående åpen?

Har prøvd å søke litt, men har ikke funnet svar på dette.

Spørsmål fra Lars-Inge Andresen

Spørsmålet ble stilt den 21-03-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

6 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Du kan ikke lage intern faktura, det går aldri an.

Uttak av vareprøver til demostrasjon er avgiftspliktig ihht mvaloven § 3-23 , 1. ledd bokstav d.

Grunnlaget for mva-geregningen skal settes til alminnelig omsetningsverdi. Dersom verdien er under kr 100 inkl. moms per gjenstand, vil uttaket av varer ikke medføre avgiftsplikt.

2 Lars-Inge Andresen

Det er vel strengt tatt ikke svar på spørsmålet mitt?

Det jeg spør om er hvordan dette skal gjøres i praksis, altså hvordan jeg skal kunne få varen ut av lager og samtidig bokført korrekt slik at varen er en eiendel i firmaet.

3 Yngve

Hei.

Når du tar ut varen fra varelageret til midlertidig bruk som demonstrasjonsvare skjer det ingen uttak etter merverdiavgiftsloven §3-21 (1), men en ren omdisponering. Derfor skal det ikke beregnes uttaksmerverdiavgift (utgående mva). Når varen senere selges som vanlig salgsvare, skal det beregnes utgående mva.

Demo-varen føres debet 1465 «Demonstrasjonsvarer», og kredit den konto varen tidligere er ført til (f.eks. enten 4300 eller 1460). Varen behandles fortsatt som omløpsmiddel, og verdien settes lik innkjøpspris.

4 Lars-Inge Andresen

Tusen takk Yngve, det hjalp meg langt på vei.

Bare et spørsmål til da. Varen vil fortsatt være i beholdningen min og dermed også tilgjengelig for salg, noe den ikke skal være.

Kan jeg løse dette ved å kjøre en varetelling og korrigere eller skal det gjøres på noen annen måte?

Mvh
Lars-Inge

5 Vegard

Flott svar ift. demo-varer. Det kom til god nytte 🙂

Det jeg lurer på er hva man fører av bilag på denne «omdisponeringen»?

6 Arnt

Hei.
God hjelp i svar over.
Jeg har lignende utfordring, men varene jeg skal ta ut er til testing og noe demo. Uansett hva det blir tatt ut for så blir varene jeg har utslitt/oppbrukt etter en viss tids bruk eller etter et visst antall m2 i bruk.

Vi tester for å se hvor raske varene er og også hvor lenge/langt de varer fra ny til oppbrukt. Varene er med andre ord ikke salgbare etter at de er tatt ut til testing/demo.

Hvordan skal man da gå frem når varen må kastes pga den er oppbrukt?

Håper det er noen som kan svare meg på dette. 😀
Godt Nyttår 2017/2018!

Ditt svar