Hvordan føre nedbetaling av gjeld

Hvilken post føres mnd.kostnader på nedbetaling av lån?

Spørsmål fra Anita.

Spørsmålet ble stilt den 13-09-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Yngve

Hei.

Du debiterer konto 8150 «Annen rentekostnad» for rente og gebyr, og debiterer 22XX for avdraget på lånet.
Også krediter du den kontoen terminbeløpet er betalt fra.

Ditt svar