Hvordan avslutte AS

Vi skal avvikle vårt AS og har vel forståelse på hvordan dette gjøres. Det jeg lurer på: det er ingen verdier i firmaet og veldig liten inntekt, vi har spyttet inn mest private midler for å betale regninger. Men vi har uteståene mva som vi vil ha tilbake. Må vi få denne FØR vi avvikler eller skjer dette samtidig? Vi skal også bruke inngående MVA til å betale utestående regninger, hvordan gjør vi det da med tilgodehavende inngående mva som blir etter dette?

Spørsmål fra Thomas.

Spørsmålet ble stilt den 25-11-2014.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Hei.

Du må først melde til foretaksregisteret med samordnet registermelding at selskapet skal oppløses. Etter det må det lages et avviklingsregnskap som må godkjennes av revisor før du gjør den endelig slettingen, det også med samordnet registermelding.

Les mer om avvikling av AS her https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Avvikle/Opphor/Hvordan-avvikler-vi-et-selskap/

Ditt svar