Hvor ofte skal regnskapet være ajour?

Mener å ha lest noe om at de som har bokføringsplikt holder det at har regnskapet ajour ved den siste dagen i året, mens de som har regnskapsplikt skal ha det ajourført hver 4 måned. Stemmer dette?

Spørsmål fra Krister.

Spørsmålet ble stilt den 07-03-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Fra Bokføringsloven http://www.lovdata.no/all/tl-20041119-073-0.html#7:

«§ 7. Bokføring og ajourhold

Bokføringspliktige skal bokføre alle opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i § 5 og pliktig regnskapsrapportering.

Bokføring skal skje så ofte som virksomhetens og transaksjonenes art og omfang tilsier. Bokføringen skal være à jour innen fristene for pliktig regnskapsrapportering og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned. Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra kravet om ajourføring hver fjerde måned for bokføringspliktige med få transaksjoner.

Kontanttransaksjoner skal registreres daglig, med mindre det benyttes fast kasse. «

2 stein-inge

Næringsdrivende som har omsetning (mva-pliktige) og som leverer omsetningsoppgave skal bokføre hver annen måned (terminvis). Dette følger av praksis, 4 mnd. regelen er kun et minimumskrav, men unntak følger av forskrift dersom det er få bilag (under 600 i året) kan disse levere årlig omsetningsoppgave.

Ditt svar