Hvor mye kan jeg ta ut i utbytte

Jeg tenker da på aksjeutbytte i et aksjeselskap. Hva er maksimal sum som kan tas ut hvert år? Er det noen fordeler med å ta ut pengene som utbytte fremfor som lønn?

Spørsmål fra J.B.

Spørsmålet ble stilt den 29-10-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

I et AS kan man ta ut utbytte som er likt overskuddet.

2 Arne

En tommelfingerregel er at en tar ut lønn oppad til 6g dersom en driver eget as og IKKE har annen inntekt utenom. De 6g er for pensjon, arbeidsledighet etc, pluss at du får benyttet minstefradraget.

Ditt svar