Hvilken konto skal jeg velge i bokføringen?

En svømmeklubb har betalt 5.000,- i leie for en svømmehall i Oslo kommune.
Dette fører jeg som debet i 6300 – Leie lokaler

Fra Oslo svømmekrets mottar klubben en sum på 4.000,-, som et bidrag for leie av svømmehallen.
Hvor skal dette bidraget føres?
Som kredit i 34?? – Offentlige tilskudd?
Eller som kredit i 39?? – Andre inntekter?
Eller kanskje som debet i 6300 – Leie lokaler?

Håper minst én der ute kan være snill og hjelpe?

Spørsmål fra David A.

Spørsmålet ble stilt den 13-03-2018.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

Dette vil jeg anta blir mest riktig å føre som reduksjon av leiekostnaden, altså debet konto 6300, slik som ville vært tilfelle ved andre offentlige tilskudd.
Dette ettersom mottatt beløp er direkte ment som bidrag til lokalleien.

🙂

Ditt svar