Hva regnes som datterselskap?

Har et AS som eier 30% i et annet AS. Må man eie mange prosenter i et selskap for at det skal kunne være et datterselskap?

Spørsmål fra Ingebrigt.

Spørsmålet ble stilt den 20-06-2011.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

For at det skal regnes som datterselskap ihht til skatteetaten sine øyne så må det være en eierandel på minimum 50%

Ditt svar