Hva må jeg tenke på – skifte av hovedinntekt?

Jeg startet mitt firma med tanke på å drive konsulentvirksomhet. I etterkant så har det blitt til at mesteparten av inntekten min kommer fra handel med privatpersoner gjennom nettbutikk.

Kan jeg gjøre dette uten å skifte næringskode i brønnøysundregisteret og hva er det noe jeg må tenke på annet enn reglene for moms, faktura og regnskap?

Spørsmål fra Hans.

Spørsmålet ble stilt den 30-09-2013.

Ligger under emnet: Firmadrift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Driver du med varehandel, så må du registrere deg i Foretaksregisteret (hvis du ikke har gjort det allerede). Mange som driver konsulentvirkomshet står kun i Enhetsregisteret.

Ditt svar