Hva er skjermingsfradrag?

Kan noen på folkelig Norsk forklare hva et skjermingsfradrag er? Har lest til øyet er stort og vått, men ikke blitt så mye klokere.

Spørsmål fra anonym.

Spørsmålet ble stilt den 22-03-2010.

Ligger under emnet: Skatt.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 anonym

Skjermingsfradrag er et bunnfradrag som utdeles hvert år etter aksjonærmodellen. Fradraget kommer i tillegg til fradraget for kostpris når gevinstberegningen skal skje ved realisasjon av aksjer.

Skjermingsfradraget utgjør om lag 3 % av investert kapital hvert år. Ubenyttet skjermingsfradrag kan benyttes ved senere år. Alle utbytter og gevinster som ligger innenfor skjermingsfradraget blir skattefrie, mens de beløp som overstiger fradraget blir beskattet som alminnelig inntekt, det vil si med 28 %.

Skjermingsrenten var 2.1 % i 2006 og 3.3 % i 2007. I 2008 var fradraget 3.8 % mens i 2009 var den 1.3 %.

(-13)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 svein

Ordet skjermingsfradrag benyttes om flere forskjellige skattemessige forhold, men det mest aktuelle er kanskje i forbindelse med skatt på utbytte fra et AS. Det blir hvert år fastsatt en prosentsats som kalles skjermingsrente i forbindelse med dette. Dersom man som privatperson har kjøpt aksjer i et selskap for f.eks kr 100.000 og årets skjermingsrente er 3% vil man kunne motta opptil kr 3.000 i skattefritt utbytte fra dette selskapet (skjermingsfradraget er kr 3.000). Mottatt utbytte utover dette blir det skatt på. Dersom man et år ikke mottar utbytte vil man samle opp skjermingsfradraget dette til neste år slik at man da vil kunne motta mer i skattefritt utbytte.

Uttrykket brukes også i forbindelse med at en privatperson har gitt lån til et AS. Typisk er at aksjonæren(e) har gitt lån. Også her blir det fastsatt en årlig rentesats for hvor mye personlige långivere kan ta i lånerente fra selskapet uten å bli ekstra beskattet.

Den tredje varianten er i forbindelse med beregning av personinntekt, dersom man driver et enkeltpersonforetak. Svært enkelt forklart går det ut på at man kan man få redusert grunnlaget for personinntekt med et skjermingsfradrag dersom den skattemessige verdien av eiendelene i firmaet er større enn gjelden.

(49)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Ove Bakken

Kommentar til svein sitt innlegg: Det er skattegrunnlaget for bruttoskattene (dvs. trygdeavgift og trinnskatt) som reduseres, ikke «grunnlaget for personinntekt».

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar