Hva er grensen for å levere næringsoppgave

Hallo i luken!

Jeg har registert et enkeltpersonforetak for å drive med hobbyen min som jobb på fritiden. Jobber 100% som ansatt i tillegg. La oss nå si at jeg tjener bare 5000 kroner på firmaet mitt i år. Må jeg fylle ut næringsoppgave da?

Spørsmål fra Anders.

Spørsmålet ble stilt den 06-12-2010.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Så lenge du har kostnader eller inntekter ifm med næringen så er du pålagt å levere inn næringsoppgave.

Jonny

2 Bjørn

Skattyter som driver virksomhet og har samlet driftsinntekt som ikke overstiger kr 50 000, fritas fra å levere næringsoppgave.

http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-20091201-1434.html

3 Einar

Riktig som Bjørn skriver over. Så vidt jeg husker så får du opp spørsmål når du logger deg inn i Altinn for å levere selvangivelsen for næringsdrivende om du har over eller under 50k i driftsinntekt.

Ditt svar