Hva er et bilag?

Noen som kan meg en god definisjon på hva et bilag er? Hvilke krav stilles? Finner ikke noe om det på Lovdata og Skatteetaten sin sider.

Innsendt av Lisbeth N.

Spørsmålet ble stilt den 03-11-2009.

Ligger under emnet: Regnskap.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Personlig syns jeg bilag er et ord som mange ikke skjønner hva betyr i dag, vi kan like gjerne kalle det for et dokument , vedlegg eller kvittering

Vi har forskjellige typer bilag, salgsbilag, bankbilag og kassabilag. Et bilag er et verdipapir eller kvittering for selve pengetransaksjonen slik at man har bevis på at penger har gått ut eller inn av foretaket.

Når det gjelder krav så krever bokføringsloven at det i spesifikasjonene skal være en dokumentasjonshenvisning. Hvert enkelt bilag bør ha et unikt nummer slik at det ikke kan forveksles med et annet bokført bilag. Det er tillatt å benytte ulike nummerserier for ulike grupper av bilag.

(18)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Leif

Kan bankutskrift brukes isteden for kvittering i en reiseregning? Eks.: har ikke kvittering fra taxi, men bankutskrift viser på tid, sted, sum og mottaker.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Rodd

Leif:
Forsøker meg på å svare forsiktig, momsen får du ikke fradrag for uten kvittering, skattefradrag får du «kanskje». Vet ikke hvordan dette håndheves ved et eventuelt bokettersyn (kanskje noen andre kloke hoder kan svare på).

Dette sier lovtekstene:

«Inngående merverdiavgift må dokumenteres med bilag for å være fradragsberettiget»

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58/KAPITTEL_15#%C2%A715-10

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-01-1558/%C2%A75-5#KAPITTEL_5

«Dersom mottatt salgsdokument er uriktig eller på annen måte ikke tilfredsstiller kravene i delkapittel 5-1 og § 5-3-2a, må kjøper kreve nytt salgsdokument. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må kjøper kunne sannsynliggjøre at kjøpet er en reell utgift for kjøpers virksomhet.»

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar