Husleie og MVA

Hei!

Har et spørsmål anng. husleie og mva til det.

Gjennom 2012 har jeg og en venn PRIVAT leid et lokale i Oslo sentrum. Gjennom året har vi stiftet en bedrift der som er oppe og går nå.
Vi holder på med musikk, og er dermed fritatt for mva.

Gjennom vår leieperiode har vi hatt fremleie til et mva-registrert foretak.

Utleieren vår har fra første stund fakturert oss (privatpersoner) med MVA.
Dette er noe vi nå har sett litt på, og synes at er litt feil.

Kan noen komme med noen kommentarer/svar på dette?

Spørsmål fra Reidar.

Spørsmålet ble stilt den 08-01-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Jeg ville har ringt Skatteetaten og lagt frem saken for dem.

Det jeg vet (uten å være ekspert på området), er at det i utgangspunktet ikke er moms på husleie – men at utleier frivillig kan registrere seg i momsregisteret DERSOM leier driver momspliktig virksomhet (det gjør jo ikke dere).

Som sagt, jeg er ikke sikker på hvordan dette skal tolkes. Ring Skatteetaten og be om å få snakke med noen som vet dette helt sikkert.

Ditt svar