Holdingselskap – enkeltmannsforetak

Jeg har i dag et holdingselskap og min kone et enkeltmannsforetak. Ingen sammenheng bortsett fra familiært.
På hvilken måte kan holdingselskapet tilføre kapital til enkeltmannsforetaket
på enklest og billigst mulig måte uten at det slår inn skatter og/eller avgifter?
På sett og vis er jo holdingselskapet eier av enkeltmannsforetaket, men så kommer det vel inn noen regler om nærstående parter el.l.

Spørsmål fra Glenn

Spørsmålet ble stilt den 26-07-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Går ut ifra at holdingselskapet ditt er et norsk AS og svarer ut ifra dette.

I et ENK er det ingen aksjer så holdingselskapet / AS`et kan ikke overføre kapital ved kjøp av aksjer. Eneste måten det kan gjøres på er å låne eller gi bort penger.

Du skriver at «holdingselskapet eier av enkeltmannsforetaket». Dette er ikke mulig. Kun innehaver som kan eie et ENK.

Ditt svar