Heter det styre eller styret?

Jeg ser at noen skriver «styre i et aksjeselskap», og andre «styret i et aksjeselskap». Hva er riktig skrivemåte?

Spørsmål fra Odd.

Spørsmålet ble stilt den 27-02-2018.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Et styre. Styret.

«Styret i selskapet melder at…»
«Et styre skal bestå av…»

Ditt svar