Helligdager og fastlønn

Jobber 100% og får fastlønn. Nå når det er påske, kommer tre av mine dager på helligdager(skjærtorsdag, langfredag og 2.påskedag). Er det riktig at jeg må jobbe inn igjen de dagene? Føler at det er noe som ikke stemmer her?
Står ingen ting om dette i arbeidskontrakten.

Spørsmål fra Christine.

Spørsmålet ble stilt den 31-03-2015.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Annika

Ser det er en stund siden spørsmålet ble stilt.
På generelt grunnlag: Dersom bedriften holder stengt disse dagene hvor du normalt skulle jobbet, skal du ikke behøve å jobbe inn noe som helst. Du skal også ha betalt som normalt (ikke trekk i lønn) for det er ikke «din skyld» at hellig-/fridagene kommer på dine arbeidsdager.

Ditt svar