Gruppert balanse

Vær så snill, kan noen hjelpe meg å svare på denne??? – I januar vedtar generalforsamlingen i bedriften å øke aksjekapitalen fra 150000kr til 200000kr, ved kontant innbetaling av ny kapital fra aksjonærene. Utarbeid en ny gruppert balanse for bedriften. Gi en begrunnelse for svaret ditt. Hvordan skal jeg føre inn aksjekapitalen i balansen for å få den i balanse???

Spørsmål fra Monika.

Spørsmålet ble stilt den 18-10-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar