Glemt å bokføre utgift

Hei. Jeg har glemt å føre opp 60k i utgifter i selvangivelsen. Fakturaen ble betalt 30.12.13. Dermed har jeg fått høyere skattesmell enn beregnet. Kan jeg føre denne utgiften i ettertid for 2013, eventuelt føre opp utgiften for 2014? Eller har må jeg bite i det sure eplet?

Spørsmål fra Krister.

Spørsmålet ble stilt den 17-08-2014.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Teoretisk sett er det mulig å forsøke å endre ligningen. Men siden du sier du har «fått» smell, regner jeg med at du er lignet allerede, og det må da behandles som en klage på ligningen.

Praktisk (dersom likviditeten din ikke knekkes) kan du fint føre kostnaden i 2014.

Jeg ville nok ha valgt 2014 løsningen dersom du/foretaket allerede er lignet.

Ditt svar