Gebyr

Jeg har fått en regning for parkering. Parkeringen varte i 6min og kostet 20,- I tillegg kommer det et adminstrasjonsgebyr på 70,-
Jeg tenker å trekke fra de 70,- som tilsvarer mitt betalingsgebyr (det koster det for meg å betale regningen)
Har jeg lov til det? Hvis ikke, hvor står det at jeg ikke har lov?

Spørsmål fra Aril.

Spørsmålet ble stilt den 21-02-2023.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar