Gebyr og mva på binding av telefonabonnement

Hei!
Jeg lurer på om det er mva på gebyr for brudd på binding av telefon abonnement? Jeg var i kontakt med min gamle leverandør som mente det ikke var mva på gebyret. Motsatt av hva min nye leverandør mener. Grunnen til at jeg spør er at jeg ikke er mva pliktig og taper dermed mva beløpet om slike gebyr er avgiftspliktige.

Spørsmål fra Knut Magnar.

Spørsmålet ble stilt den 20-05-2015.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

Det skal ikke være MVA på dette siden det kan ikke sies å være vederlag for omsetning etter merverdiavgiftsloven.
Dette skyldes at kompensasjonen ikke kan sies å ha noen motytelse, og er dermed ikke betaling for leverte varer eller tjenester.

Lovens definisjon av omsetning finner du i merverdiavgiftsloven §1-3 første ledd bokstav a.
Videre står det i lovens hovedregel §3-1 første ledd at det skal beregnes merverdiavgift ved OMSETNING av varer og tjenester.

Ditt svar