Gammel Faktura

Har fått ei regning i des. 2020 som har fakturadato des.2019. Det er arbeid som er utført i 2019.

Regnskapsåret 2019 er jo avsluttet, så hvordan føre dette inn i regnskapet for 2020.

Spørsmål fra Åge.

Spørsmålet ble stilt den 04-01-2021.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar