Gammel Faktura

Har fått ei regning i des. 2020 som har fakturadato des.2019. Det er arbeid som er utført i 2019.

Regnskapsåret 2019 er jo avsluttet, så hvordan føre dette inn i regnskapet for 2020.

Spørsmål fra Åge.

Spørsmålet ble stilt den 04-01-2021.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Hei Åge,

En inngående faktura med leveringsdato og fakturadato i år 2019 skal i utgangspunktet føres på 2019. Her er ingen unntak eller hjemmel for å bokføre denne på et annet år. Både i forhold til det offentlige regnskapet til Brønnøysund, ligningspapirer og skattemelding for merverdiavgift til Skatteetaten hører denne fakturaen hjemme på år 2019.

Dermed skal du korrigere på 2019 for å rette dette etter regelverk.

Det betyr likevel ikke at alle følger regelverket. Hva skjer om du bokfører dette med bokføringsdato 01.01.2020 og i stedet tar fakturaen med på år 2020? Du slipper åpenbart det tunge arbeidet med å rette et tidligere regnskapsår. Du snyter ikke staten for kroner, tvert imot går korreskjonen i din disfavør da du får fradragene senere enn du ellers ville fått. Men det er altså ikke riktig tidsangivelse..

Får du sanskjoner på rettelsen i et bokettersyn? Neppe, det er en formaliafeil ja, men ingen økonomisk fordel for deg, så trolig ingen reaksjon, men du kan ikke være 100% sikker.

Lykke til med korreksjonen!

Mvh
Arne Devold
Regnskapsfører i Bergen

Ditt svar