Gamle fordringer – innbetalinger

Hva om f.eks. kunden bare bruker kundenr ved betaling, er det da fritt frem for meg å krysse det mot nøyaktig hvilke fordringer jeg vil? Og enn hvis kunden oppgir spesifikk info som referanse nr på purring eller fakturanr?

Grunnen til spørsmålet er at noen krav begynner å nærme seg foreldet, mens kunden istedet for å betale eldre fordringer betaler de nyeste.

Spørsmål fra Petter.

Spørsmålet ble stilt den 03-02-2016.

Ligger under emnet: Faktura.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Marie

Om kunden oppgir hvilken faktura beløpet gjelder ville jeg krysset det mot denne, men sakt ifra om at det er noen som er gamle som fortsatt ikke er betalt. Om kunden ikke vil betale dette må du gå videre til inkasso (se inkassoloven) om ikke det er en tvist. Da blir det evt tur i forliksrådet =) Om de gamle ikke blir betalt skal de etter hvert tapsføres og da får du jo mva tilbake(du har jo registrert salget og lagt ut mva for dette) og resultatet til bedriften blir lavere.
lykke til =)

2 Jonny Lium

Hvis kunde opplyser fakturanummer ved betaling så skal innbetaling føres mot riktig faktura.

Hvis fakturaer begynner å nærme seg foreldelsesfrist bør du snarest sende inkassovarsel og deretter sende betalingsoppfordring (første steget i inkasso) eller ta kontakt med et inkassobyrå.

Ditt svar