Frister hos namsmannen på utleggsforretning

Har en sak over til Namsmannen. Det er gått over 3 mnd uten at de har behandlet saken.
Noen som vet hvilken frister de må forhold seg til, hvor lang tid må man vente før man kan gjøre noe med det?

Og hvor / hvilke § i norsk lov tar for seg dette?

Spørsmål fra Øystein.

Spørsmålet ble stilt den 16-01-2013.

Ligger under emnet: Inkasso.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Det fins ingen lov som setter tidskrav for gjennomføring av utleggsforretning. Av erfaring så vet jeg at det i Oslo og Bergen tar ca 4-9 måneder, mens det i en liten bygdekommune tar ca èn måned.

Ditt svar