Frakt på varekjøp (ikke for videresalg) – regnskapsføring

I disse tider hvor man bestiller alt på internett og det tilkommer frakt på varene, hvor skal frakten spesifiseres i kontoplanen? Umiddelbart virker en 40-konto som det nærmeste, men det føles likevel ikke helt riktig. Hva er vanlig?

Det er altså snakk om kontorrekvisita, og ikke varer for videresalg.

Spørsmål fra Helene.

Spørsmålet ble stilt den 06-09-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Fraktkotnaden bokføres på konto «6940 porto»

Ditt svar