Fradrag til utbygging av frisørsalong i egen bolig

Hei. Jeg har nå bygget på huset vårt til egen frisør salong. Det er et påbygg på 36kvm. med egen inngang. tok opp et lån på 400000 som det kostet. Det jeg lurer på er om jeg kan utgiftsføre alle byggekostnader? Elektriker og rørlrgger og snekker er leid inn. kan jeg også føre husleie på bygget til meg selv?

Spørsmål fra Eva.

Spørsmålet ble stilt den 05-10-2014.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

Dette anbefaler jeg at du snakker med en fagperson om. F.eks. din regnskapsfører.
Her er det mange momenter som må vurderes. Først og fremst om selskapet ditt er aksjeselskap eller enkeltpersonsforetak.

For eks. i et enkeltpersonsforetak kan det tenkes at du kan ta disse kostnadene inn i regnskapet. Da må det aktiveres og skattemessig saldoavskrives over flere år. Evt. justering av mva i forhold til justeringsreglene ser det ut som du slipper unna siden det ikke har kostet mer enn kr 400 000. Leie til deg selv kan du ikke gjøre, da man enten fradragsfører faktiske kostnader vedr. salongdelen av boligen eller benytter standardfradraget for hjemmekontor.

Har du aksjeselskap kan det derimot bli aktuelt med leie. Da må byggekostnadene tas på privat hånd. Det kan tenkes at AS’et kan eie salongen istedenfor, men da må salongen være utseksjonert til egen seksjon e.l. slik at AS’et selv kan stå som eier.

Men som sagt anbefaler jeg å kontakte fagperson. Vanskelig å formidle korrekt informasjon via nettet. Her er det mange forhold som det bør tas stilling til som ikke er nevnt ovenfor.

Håper det ordner seg 🙂

Ditt svar