Fradrag mva. nettbutikk

Jeg har startet nettbutikk i sept.2013
Jeg skal ikke beregne mva. før omsetningen er nådd kr, 50000,. men jeg har kjøpt varer til lager i juli/aug. får jeg fradrag på dette når jeg når målet på 50000?

Spørsmål fra jorun.

Spørsmålet ble stilt den 01-10-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Du kan søke om «tilbakegående avgiftsoppgjør». Les mer her: http://enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no/tilbakegaende-avgiftsoppgjor/

2 Svein

Du får ikke tilbake mva på de varene du har solgt uten mva. Vil du søke om tilbakegående avgiftsoopgjør så må det dreie seg om ting du har kjøpt før du nådde 50.000 i omsetning men som du fremdeles har i behold etter at du nådde omsetningsgrensen.

Ditt svar