Fradrag hjemmekontor – ENK

I fjor drev jeg et ENK fra januar til ca. juni, men firmaet ble ikke opphørt før først i år. Fradrag for hjemmekontor er vel kr. 1600,-, men kan jeg kreve fradrag for hele beløpet, selv om det ikke var noen drift i det siste halve året?

Spørsmål fra Anne.

Spørsmålet ble stilt den 29-05-2012.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Du skal kreve fradrag for hjemmekontoret i den perioden virksomheten var aktiv. Dette er uavhengig av perioden ditt ENK ble slettet.

Ditt svar