Fradrag for TV-abonnement

Hei. Vi har i dag ett NUF selskap og i forbindelse med regnskapet lurer jeg på om ett firma abonnement på Riks Tv kan utgiftsføres ? Og dersom det er tilfelle, får man fradrag for mva når man er mva pliktig ?

Spørsmål fra Trond.

Spørsmålet ble stilt den 22-07-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Abonnement for Riks TV kan kostnadsføres på lik linje med alle andre kostnader selskapet måtte ha-

Firmaer som er momsregistrert http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Merverdiavgift/Registrering-og-betaling/Merverdiavgiftsregisteret/ får fradrag for moms.

Ditt svar