Fradrag for regnskapsprogram

Hvordan bokfører jeg kostnadene til regnskapsprogrammet jeg bruker i enkeltpersonforetaket mitt? Hører dette til Konto 6700 «Fremmed tjeneste»?

Spørsmål fra Nora.

Spørsmålet ble stilt den 06-03-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Det fins ingen fasit på hva en kostnader skal føres på så lenge det føres på en kostnadskonto.

Personlig ville jeg ført på konto 6420 leie programvare ihht norsk standard kontoplan.

2 Magne

Alternativt så kan man føre på «6553 Programvare årlig vedlikehold». Det er dette Fiken anbefaler.

Ditt svar