Fradrag for mva når et firma overtar faktura utstedt til privatperson

I vinter etablerte vi et AS der et konkursbo ble oppkjøpt. Konkursboet ble først kjøpt og betalt privat av en av aksjonærene i det nye firmaet, og seinere videresolgte han boet til det nye firmaet.

Hvordan kan vi da få fradrag for mva som ble betalt for konkursboet?

Spørsmål fra Fei.

Spørsmålet ble stilt den 15-06-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar