Fortløpende fakturanummerering

Noen kunder får elektronisk fakturering og noen får faktura oversendt i posten. Er det lov med to separate nummerserier for disse to fakturatypene? Hvor ligger den informasjonen?

Spørsmål fra Kari.

Spørsmålet ble stilt den 17-11-2012.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Hvorfor skal det blir forskjell i fakturanummerrekken ved papir- og elektronisk faktura?

Fra Bokføringsforskriften:

Ǥ 5-1-3. Nummerering av salgsdokumentet

Salgsdokumentasjon skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens, eller være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte. »
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-20041201-1558.html#5-1-3

Ditt svar