Forskuddsbetaling, fakturering og bokføring av småsalg

Hei,

Lurer litt på om jeg tenker riktig rundt føring av forskudd og fakturering av salg av småtjenester, og håper noen kan gi tommel opp/ned, evt. peke meg i retning av mer jeg kan/bør lese opp om.

Eksempel:
Kunde betaler 1000 i forskudd, hver gang kunden bruker tjesesten koster dette 1,-.

Flyten jeg tror er riktig:

(konto 1500, 1530 og 2900 satt opp med reskontro for å tracke pr. kunde)

1. Kunde betaler forskudd
Kredit: 1920 (bankkonto)
Debit: 2900 (forskudd fra kunder)
Kunde sendes kvittering/bekreftelse på mottatt forskudd, men *ikke* faktura/salgsdokument.

2. Kunde bruker tjeneste
Kredit: 3000/3100/3200 (salgsinntekt, avhengig av avgift)
Debit: 1530 (opptjent, ikke-fakturert salgsinntekt)

3. Måndelig fakturering
Fakturering
Kredit: 1530 (opptjent, ikke-fakturert salgsinntekt)
Debit: 1500 (fakturert salgsinntekt)

Lukke faktura mot forskudd
Kredit: 1500 (fakturert salgsinntekt)
Debit: 2900 (forskuddet)
Max inntil forskuddet, ellers blir det stående restanse på 1500.

Kunden sendes en faktura, som viser oppstilling av påløpte kostnader, og nuller ut mot forskuddet.

Pålydende blir 0,- med mindre forbruk overstiger ubrukt forskudd. Om forbruk overstiger ubrukt forskudd blir den pålydende differansen.

Kundens forskudd (2900) kan da også sjekkes mot leverte tjenester (1530) for å sjekke om forbruk overstiger forskudd. Ikke helt ulikt saldo vs. disponibelt beløp i bank.

Summen av forskuttert, men ikke opptjent/avregnet, beløp kan så kontrolleres mot bankkonto for å sikre at man ikke bruker penger man ikke har tjent, og dermed alltid være i stand til å tilbakebetale forskudd ved ønske fra kunde, oppbud etc.

Noen som føler de kan gi tommel opp/ned, eller peke meg i riktig retning, om jeg er på feil vei?

Spørsmål fra Jan.

Spørsmålet ble stilt den 30-08-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar