Forskudd på honorar

Hei!

Når man har fått forskudd på honorar i enkeltpersonsforetak, for oppdrag man skal utføre om et år, føres denne inntekten i næringsoppgaven det året man fikk pengene, eller det året oppdraget er utført?

Spørsmål fra Liv.

Spørsmålet ble stilt den 05-04-2019.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

I enk selskap bokfører du skattemessig vurdering av tidfesting av inntekt – og det er året kunden har opparbeidet rett til ytelsen du skal inntektsføre. Så her må du foreta en såkalt periodisering for å få det riktig i regnskap og næringsoppgave.
Kan tipse om tjenesten Kontohjelp:
https://www.devoldconsulting.no/kontohjelp/
Og du finner svaret på spørsmålet ditt nærmeste beskrevet her:
https://kontohjelp.no/Søk/OpenTopicInNewWindow?temaUrl=periodisering&undertemaUrl=forskuddsfakturering-inntektsføring&topicId=%7B12A20C82-F824-45A2-AE38-DEBE90BCB578%7D&bm=-835849174

Ditt svar