Forskjell på konto 4300 og 4330 vedr videresalg av råvarer

Hva er forskjellen på konto 4300 (videresalg høy avgift) og konto 4330(videresalg middels avgift)?
Har det med videresalg av mat å gjøre?

Spørsmål fra Christine Loen.

Spørsmålet ble stilt den 03-02-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar