Forsinkelsesrenter på arbeidsgiveravgift

Betalte arbeidsgiveravg. forseint, motatt krav om forsinkelsesrenter. Hvilken konto skal dette føres på?

Spørsmål fra Rune.

Spørsmålet ble stilt den 03-06-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

5 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 MagGz

Hei Rune.

Den delen av innbetalingen som relaterer seg til renter føres over resultatet – Debet kto 8150 Annen Rentekostnad.

Anta følgende eksempel:
Du er ved innbetalingen av AGA skyldig 95 000, du har altså en gjeld til skattemyndighetene (og du har periodisert resultatkontien for arbeidsgiveravgift (5000 kontoserien) etter hvert som du har utbetalt lønn, og motposten frem til innbetaling – konto 2770 Skyldig AGA)

Skyldig aga (gjeld) ved terminoppgjøret i Balansen vil da være oppført slik:
Konto 2770 Skyldig AGA – Kredit 95 000

Det viser seg at du ikke får betalt, og du får rentekostnader på Nok 5.000, rentekostnadene må da gå over resultatet for å følge periodiseringsprinsippet og transaksjonsprinsippet – således vil du også få vist regnskapsbrukeren de faktiske kostnadene du har hatt inneværende år.

Føringen du da må gjøre er følgende:
Konto 1900 Bank (Kredit) 100 000
Konto 2770 skyldig aga (Debit) 95 000
Konto 8150 Annen rentekostnad Debit 5 000

Netto transaksjon : 100`(kredit) – 100`(debet) = 0

NB: Husk at du faktisk periodiserer Arbeidsgiveravgiften etterhvert som den påløper (Hver mnd ved utbetaling av lønn) når du Debiterer resultatkonto 5400 arbeidsgiveravgift, hvor motposten din blir Kredit 2770 Skyldig AGA (gjeld i balansen)

Derfor skal ikke rentekostnadene du har fått på forsinket innbetaling følge gjeldskontien eller gå over AGA da det er en finanskostnad.

Håper dette var til hjelp.

Hilsen MagGz

2 Kenneth

Hei

Fører du ikke inn de 5000 kr med dato på kravet på brevet fra skatteetaten ? Hvis du ikke betaler de 5000 kr så vil de jo ikke vise i regnskapet pr periode at du skylder 5000 kr i tillegg til terminen hvis du bruker kontantprinsippet ved bokføring av renter. Er det kontantprinsippet som skal brukes?

3 MagGz

Hei Kenneth.

Det er ulike måter å føre forsinkelsesrentene på. Dersom det er en en periode (termin) I regnskapsåret så fører man bilaget på «vanlig» måte og slik som bokføringen viser over. Dersom forsinkelsesrentene skyldes f.eks 6. termin skal man i utgangspunktet avsette for påløpte ikke betalte renter som gjeld i balansen. På det viset så får du periodisert rentene til 2013 og de blir ikke resultatført i 2014 selv om kravet kommer i 2014.

Bokføringen ville da blitt

Debet 8150 annen rentekostnader 5,000
Kredit (24XX) Annen kortsiktig gjeld 5.000

Når du da får kravet i 2014 reverserer man avsatt gjeld for rentekostnader.

Debet gjeld rentekostnader 5.000
Kredit bank 5.000

Balanseposten blir da eliminert.

I mange tilfeller vil rentekostnader / inntekter være så «små» at mange velger å overse periodiseringen rundt årsslutt – Dette er i utgangspunktet ikke i tråd med God regnskapsskikk, men da beløpene er så små vil de som regel ikke ha betydning for regnskapsbrukeren.

Skattemessig følger rentene Kontantprinsippet, så fradraget for renter S.messig kommer først i 2014

Var dette svaret på det du lurte på?

Hilsen MagGz

4 MagGz

Beklager, en skriveleif oppe her. mente at Skattemessig så følger rentene (For selskapet) realisasjonsprinsippet.

5 Kenneth Larsen

Hei

Takk for tilbakemeldingen.

Hva legger du i realisjonsprinsippet ?

Får en skattemessig fradrag for rentene for et AS selskap selv om de har forfalt ? (realisjonsprinsippet?)

Og stemmer ikke det at i et enkeltperson foretak får en ikke fradrag for forfalte ubetalte renter før de er betalt, altså kontantprinsippet.

Ditt svar