Forsinkelsesgebyr årsregnskap – kontering

Hei!
Kan noen fortelle hvilken kontoer jeg skal føre forsinkelsesgebyr for forseint innlevert årsregnskap. Gebyret er utstedet av Brønnøysundregisterne.

Spørsmål fra Åse.

Spørsmålet ble stilt den 27-05-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Gebyret skal bokføres på debetkonto «7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget»

Ditt svar