Formatkrav som kontrolltiltak ved bokføring

Ved bokføring av transaksjoner kan vi bruke valideringsteknikker for å redusere risikoen for å bokføre transaksjoner med feil i. Vi kan stille krav til formategenskaper ved deler av en transaksjon. Slik krav kan typisk gjelde hvilke datoer som aksepteres som dokumentasjonsdato, hvilke koder som tillates brukt som gyldige tilordningskoder på transaksjonen og egenskaper ved transaksjonens identifikasjonskode. Gi en kort orientering om dette.

Spørsmål fra Nick.

Spørsmålet ble stilt den 18-03-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Harold

Skoleoppgave???? 😉

2 Gunnar Ihm

Står masse fint i pensum om dette; det er bare å begynne å lese 🙂

3 Nick

Ja Harold, det er en del av fagoppgaven. Trenger litt veiledning.
Gunnar Ihm, hvor i boka står det?

Ditt svar