Føring av varekjøp mm i forbindelse med oppussingsoppdrag

En ansatt i mitt lille AS har oppdrag med å gjøre en oppussingsjobb for en kunde (noe vi ellers ikke driver med). Hva er riktig føring av større og mindre ting som behøves i oppdraget? Noe kommer han til å kjøpe ved bruk av firmaets bankkort evt faktura, men det blir sikkert raske småinnkjøp som han betaler med privat bankkort (maling, pensler ol). Jobben gjøres på avtalt fastpris med en faktura til slutt, uten spesifikasjon av innkjøpte varer. Jeg vil gjerne skille dette oppdraget fra andre ting.

Spørsmål fra Ivar.

Spørsmålet ble stilt den 05-03-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Jeg ville ført dette på et prosjekt i regnskapet. Da kan du se alle kostnader og inntekter ifbm med oppdraget.

2 Ivar

Ja, jeg har tenkt å bruke prosjektkode, men hvilken konto er det riktig å føre det på? Er det en slags kassekonto han har eller er det et kortsiktig lån fra ansatt? Jeg regner med han får oppgjør samtidig med lønnsutbetaling, ikke med en gang han gir meg fakturaer. Det kan også hende jeg kommer til å overføre et beløp innimellom til hans konto som et slags forskudd for disse kjøpene.

Ditt svar