Føring av underskudd i næringsoppgave

Hei. Min bedrift hadde et underskudd for 2013 på 250 000,-. Underskuddet for 2014 var på 900,-. Hvordan skal jeg føre dette i næringsoppgaven? Skal underskuddet for 2013 føres sammen med 2014 i Næringsoppgaven under konto 2080? Firmaet er under avvikling og vil bli slettet 01.01.2015.

Spørsmål fra Marianne.

Spørsmålet ble stilt den 02-12-2014.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar