Føring av tyveri i regnskap

Driver ett stillasutleigefirma. For litt siden ble mesteparten av utstyret vårt stjålet, forholdet er anmeldt, men det er liten sannsynlighet for att vi får dette igjen. Hvordan kan dette tapet føres i regneskapet?

Spørsmål fra Søren Kr.

Spørsmålet ble stilt den 20-09-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Svein

Dersom dette gjelder et AS skal den bokførte verdien av de stjålne eiendelene i balansen nedskrives til kr 0. F.eks D-6050 K-1250.
Har du et ENK skal tyveriet ikke bokføres men du skal bare fortsette med ordinære avskrivninger.

Ditt svar