Føring av svinn

Jeg driver en liten kiosk (AS) og var plaget med svinn i kassen det siste året. Til tross for skjerpede rutiner på kassebehandling og oppgjør, var det totalt 78 000 kr i manko for forrige år. Er det riktig at jeg som daglig leder / eier da er ansvarlig for dette. Slik at jeg står i gjeld til firmaet? Og hvordan fører jeg dette for å gjøre det riktig? Slik jeg ser det, må jeg føre det som lønn. Men det fører da med seg at jeg også blir trekt skatt. Noe som selvsagt ikke føles riktig for meg privat, da jeg allerede har lidd tap ved 78 000 kr i svinn.

Spørsmål fra Eilif.

Spørsmålet ble stilt den 07-05-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar