Føring av salær – enkeltpersonforetak

Hei! Lurer på hvordan jeg skal foreta føring av salær (enkeltpersonf.)med tillegg av omkostninger til fly, hotellopphold, bruk av egen bil,parkering etc. hvor dette blir dekket i sin helhet av det offentlige.

Ta for eksempel kr. 10 000 i salær + reiseutgifter (mat, hotell, park. etc) kr. 5000 + mva kr 3750 = kr 18750, skal alt da inntektsføres på konto 3000? (debet kundefordinger/kredit 3000 salg)

Om man har lagt ut reiseutg. kr. 5000 av «egen lomme» og overfører disse fra driftskonto til privatkonto kan man da føre de til debet reiseutg. 7140/kredit 1920 dr.konto?

Svært glad for hjelp 😉

Spørsmål fra Anita.

Spørsmålet ble stilt den 26-08-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar